Underhåll av täckmålade produkter

Kontrollera täckmålade produkter ordentligt minst en gång varje år. Ser du tecken på blåsor, sprickor, flagor eller matthet i färgen ska du genast åtgärda detta. När du målar bör fuktkvoten vara lägre än 15 procent. Att måla under fel årstid (höst/vinter) eller vid fuktig väderlek ger ett sämre slutresultat med förkortat underhållsintervall som följd.

Måla om utvändigt – instruktion

 • Kontrollera att ytan är torr.
 • Borsta av smuts och damm som sitter löst.
 • Skrapa bort färg som är sprucken eller sitter löst och skrapa bort kåda som kan ha trängt fram.
 • Slipa bort poröst trä med fint sandpapper.
 • Slipa hela fönstret med fint sandpapper, så att färgen ser matt ut.
 • Borsta av spån och slipdamm.
 • Tvätta med ett milt alkaliskt rengöringsmedel, eller en del ammoniak och tio delar vatten.
 • Eventuella sprickor lagas med plastisk tätmassa som är övermålningsbar.
 • Grundmåla med oljealkydgrundfärg. Låt torka.
 • Färdigmåla med oljealkydfärg eller akrylatfärg (ej på ytor som ligger mot varandra). Lägg flera lager vid behov.
 • Stryk på rikligt med färg på ändträ och hörnfogar.

Måla om invändigt – instruktion

 • Normalt ska du inte behöva måla om invändigt. Rengöring med varmvatten och milt rengöringsmedel bör vara tillräckligt.
 • Behöver du måla; slipa med fint sandpapper och ta bort slipdamm.
 • Grunda med alkydfärg.
 • Färdigmåla en andra gång med alkydfärg.