Kategori:

Parfönster NTech

Vi erbjuder ett omfattande program för flerluftsfönster
med utåtgående bågar och otaliga kombinationsmöjligheter.
Önskar du extra utrymningsväg kan fönstret leveraras med
mittpost som kan tas ut med ett enkelt handgrepp. Då kommer
ett smalt fönster att uppfylla byggnadsföreskrifternas krav på
utrymningsvägar.

Karmdjup: 92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller 113 mm (Trä/Aluminium)
Bredd Min: 820 mm Max: 1988 mm
Höjd Min: 488 mm Max: 2188 mm
Bredd + Höjd Max: 3600 mm
Bågvikt Beroende av ingående produkter

Utåtgående

Parfönster kan levereras som Sidhängt, Sideswing, Vridfönster och Topphängt fönster.

Beskrivning

Egenskaper vid standardutförande
Energiklass: U-värde: 0,9 Wm2/K
Rengöring: Se båge
Ljudreduktion: Rw33 dB som standard
Som tillval upp till: Rw 44 dB, Rw+Ctr 40
Regntäthet: Klass 9A enligt EN 12208

Produktgaranti

Garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti

  • på fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion.
  • mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

20-års garanti

  • mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gäller produkter målade från fabrik.

30-års garanti

  • mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gäller produkter målade från fabrik i trä med aluminiumbeklädnad.

Mer information

Teknisk specifikation

Glas: T4-16 dubbel energi + argon+ VK
Beklädnad utvändigt: Trä, Trä/Aluminium
Material invändigt: Trä
Barnsäkerhet: Se båge
Utrymningsväg: Se båge
Vädringsläge: Se båge
Inbrottssäkert: Beroende på kombination
Djupimpregnering: Ja, vakuumimpregnerat
Hängningsbeslag: Se båge
Stängningsbeslag: Se båge
Persienn: Ja, insida, tillval
Kan ingå i kombination: Ja
Ventilation: Ja, som tlllval