020 – 28 00 00 info@norluxfonster.se

Testa U-värde på fönster

Ett fönsterbyte är en relativt stor investering för en husägare och fönstren ska fungera i fastighetens klimatskal lång tid framöver. Prestanda, funktion och estetik är bara några aspekteter att ta hänsyn till.

Utgångspunkten är att kvalitet alltid lönar sig i längden. Därför är det viktigt att ställa rätt krav på både produkterna och installationen.

Våra duktiga projektledare hjälper dig gärna med råd och information i din beslutsprocess.

Hur bra är U värdet på dina fönster?

ljustestet

Med stearinljus testet får du svar.

3-glasfönster utan emissionsskikt kommer att visa tre lågpar i reflektionen med lågor i samma färg.

Är du osäker på vilken typ av glas du har i dina fönster kan du på ett enkelt sätt testa U-värdet. Du ser då även om du har 2-glas eller 3-glas energifönster.

Tänd ett stearinljus och håll det mot glaset, helst ska det vara mörkt ute så ser du speglingen av lågan i fönstrets olika glasskikt. Har du 2-glas kommer du att se fyra lågor reflekteras i fönstret. Varje glasyta reflekterar nämligen en bild av lågan.

Visar en av spegelbilderna en annan färg på lågan är det troligt att du har ett energiskikt på det glaset. U-värdet på ditt fönster är då runt 1,8 W/m2K. Har alla lågorna samma färg har du inget energiskikt och u-värdet ligger då runt 2,8.

Har du 3-glas kommer du att se speglingen av 6 lågor. Har en av lågorna avvikande färg är det troligt att glaset har energiskikt och u-värde runt 1,5. Har du ett modernt 3-glas fönster kommer du att se två lågor med avvikande färg och u-värdet är då 1,1 eller lägre. En 3-glasruta utan energibeläggning har u-värde runt 1,9.

Vilket u-värde har du på dina fönster? Tänd ett ljus, testa och se.