U-värde på fönster - testa och se

U-värde på fönster kan du testa med stearinljustestet för att se om du har 3-glas. Ett 3-glasfönster utan emissionsskikt kommer att visa tre lågpar i reflektionen med lågor i samma färg.

Testa u-värde på fönster

Tänd ett stearinljus och håll det mot glaset, helst ska det vara mörkt eftersom du då ser du speglingen av lågan i fönstrets olika glasskikt. Har du 2-glas kommer du att se fyra lågor reflekteras i fönstret. Varje glasyta reflekterar nämligen en bild av lågan.

Visar en av spegelbilderna en annan färg på lågan är det troligt att du har ett energiskikt på det glaset. U-värdet på ditt fönster är då runt 1,8 W/m2K. Har alla lågorna samma färg har du inget energiskikt och u-värdet ligger då runt 2,8.

Är det 3-glas kommer du att se speglingen av 6 lågor. Har en av lågorna dessutom avvikande färg är det troligt att glaset har energiskikt och u-värde runt 1,5. Har du ett modernt 3-glas fönster kommer du att se två lågor med avvikande färg och u-värdet är då 1,1 eller lägre. En 3-glasruta utan energibeläggning har u-värde runt 1,9.

Vilket u-värde har du på dina fönster? Tänd ett ljus, testa och se.

Bra U-värde på fönster sparar energi

Ett fönsterbyte är en relativt stor investering för en husägare och fönstren ska fungera i fastighetens klimatskal lång tid framöver. Därför är prestanda, funktion och estetik bara några aspekter att ta hänsyn till.

Eftersom utgångspunkten bör vara att kvalitet alltid lönar sig i längden är det således viktigt att ställa rätt krav på både produkterna och installationen.

Välj därför alltid fönster med låga U-värden. Tänk på att det är U-värdet för hela fönstret som ska gälla och inte enbart glasets. 

Standard U-Värden På Våra Fönster

Beräkning av U-värdet på våra fönster är utförd enligt NS-EN 10077-1, 10077-2 och programmet ”Therm”.
U-värdet i centrum av glaset är beräknat enligt NS-EN 673. Beräkningsmetoden är kvalitetssäkrad av SINTEF Byggforsk.
 
På vårt standardsortiment med ett klart glas (ljustransmission 74 %) är U-värdet 0,85 W/m²K på ett vridfönster med referensmåttet 1230×1480 mm. För ett fast fönster med samma referensmått är U-värdet 0,75 W/m²K.
 

Jämförelsevis har äldre fönster följande ungefärliga U-värden:

 

3,0                    Enkelglas i kopplade bågar (1 + 1-glas)

2,7                    Dubbel isolerruta i enkelbåge (2-glas)

1,8                    Trippel Isolerruta i enkelbåge (3-glas)

1,5                    Trippel Isolerruta i enkelbåge, med energiglas (3-glas energi)