Integritetspolicy

NorLux AB, org.nr 556738-6130, Tennvägen 11 A, 37150 Karlskrona, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, bilder, kontaktuppgifter, personnummer, etc.

NorLux AB värnar om din personliga integritet. Vi ser därför till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer såväl gällande dataskyddsregler som interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att be om utdrag med dina personuppgifter och dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är rimligt nödvändigt för ändamålet.

Dina rättigheter enligt GDPR

Oavsett vilken information ett företag har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”).

Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen ett företag har om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.

Rätt till rättelse.

Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter som du har lämnat till oss

I din affärskontakt med NorLux AB kommer du att lämna viss information om dig till oss, du kommer även att lämna information vid annan kontakt med oss (t. ex. kundtjänst). Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du handlar hos NorLux AB eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. NorLux AB behandlar information om de varor som du har köpt. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss.

Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part

För att kunna hålla en god kund- och registervård, inhämtar NorLux AB regelbundet kvalitetssäkrad data i form av kontakt- och adressuppgifter till olika företag där dina personuppgifter kan förekomma.

Vi inhämtar även kreditupplysningar för att kunna köra en kreditkoll gentemot våra kunder. De personuppgifter som vi samlar in i samband med detta är identitetsuppgifter såsom exempelvis namn, personnummer och adress, inkomst och innehav av fastighet samt information om betalningsanmärkningar.

Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

För dig som är kund eller anställd hos kund

I din kontakt med oss som kund samt vid nyttjandet av våra tjänster och köp av våra produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla de tjänster och produkter som avtalet rör. Denna behandling sker med stöd av vår skyldighet att uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig. Dina personuppgifter som anställd hos en kund till oss behandlas också i tillämpliga fall i enlighet med avtalet med kunden. Då dina personuppgifter som anställd behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. NorLux berättigade intresse är att kunna erbjuda din arbetsgivare och vår kund de tjänster och produkter vi tillhandahåller. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna bedöma din kreditvärdighet och göra kundundersökningar. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse är att kunna säkerställa betalning för våra produkter och tjänster samt förbättra vår kommunikation och service samt våra produkter och tjänster. Om du har eller de senaste tolv (12) månaderna har haft en kundrelation till oss eller är anställd hos en sådan kund, och inte lämnat samtycke enligt stycket nedan, behandlas dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster och för ändamålet direktmarknadsföring. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev, marknadsutskick och annan direktmarknadsföring. Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring. I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som kund eller om dig som är anställd hos kund för bokföringsändamål exempelvis avseende fakturering eller betalning av våra tjänster eller produkter utför vi denna behandling med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Vi behandlar endast ditt personnummer i situationer när det är nödvändigt för ändamålen med behandlingen eller för en säker identifiering, exempelvis om du är en enskild näringsidkare, när det är nödvändigt att behandla ditt personnummer i faktureringssyfte.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”).

Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen ett företag har om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.