Fönsterbyte med NorLux Fönster

Fönsterbyte med NorLux innebär ett utförande som bygger på ett strukturerat arbetssätt och med de bästa produkterna som finns att tillgå på marknaden.

Så här går det till när du byter fönster med NorLux

1. Boka tid

Bästa sätt att från början få rätt pris och rätt lösning, är att boka tid för ett kostnadsfritt hembesök. Hembesöket är helt utan köpkrav och tar ca 1-2 timmar. Vi går tillsammans igenom familjens behov och önskemål och tar sedan gemensamt fram den bästa lösningen. Vi går igenom allt från val av produkt, öppningsfunktion, storlekar, färgval, tillval i form av fönsterbänkar, persienner mm samt olika montagelösningar m h t väggkonstruktioner och eventuella håltagningar. Det är bra att vara förberedd inför hembesöket och att det finns tid för att gå igenom alla detaljer och frågor som uppstår.

2. Hembesök och offert

Under hembesöket eller kort tid därefter erhåller du en offert med ett fast pris på överenskommen lösning som vi gemensamt går igenom vid behov. Vår personal står tillgängliga för frågor och förtydliganden av offertens innehåll och omfattning. När du bestämt dig genomför vi en kontrollmätning tillsammans med den snickaren som ska göra jobbet. Då fastställs alla karmyttermått samt den slutliga lösningen som ska levereras. Beställningarna av fönster, dörrar och tillbehör går sedan till fabrikerna som producerar just din kundanpassade lösning.

3. Installation

Innan leverans sker från fabrik och det blir dags att byta fönster, kontaktas du av din snickare som bokar in dag för montagestart. Normalt färdigställs 10-12 fönster komplett inom 1 vecka med undantag för utvändig plåtning som kan ske veckan efter. Våra snickarteam jobbar enligt NorLux Fönsters färdigställandeprincip som innebär att vi i möjligaste mån slutför komplett invändigt arbete per avgränsat rum innan arbetsdagens slut. På så sätt blir inte hela huset en byggarbetsplats under hela veckan utan varje rum färdigställs löpande. När du kommer hem på kvällen efter första dagen av fönsterbyte med NorLux kan du redan hänga upp gardinen i exempelvis sovrummet. Montörerna i samråd med dig som kund fastställer turordningen. Detta arbetssätt medger därför även montage vintertid då varje enskild öppning endast exponeras en kort stund.

4. Kontroll efter installation

Den sista installationsdagen av fönsterbytet vill vi att du är hemma för en gemensam kontroll efter installation. Tillsammans med snickaren/projektledaren går du igenom öppningsfunktionen i varje fönster, invändigt arbete, utvändigt arbete samt inklädning och plåtning. I samband med detta erhåller du garantidokumentation, underhållsanvisningar samt specifikation på fönstren och deras prestanda som du kan sätta in i din huspärm.

Läs gärna våra 10 generella råd om fönsterbyte