När ska man byta fönster?

När ska man byta fönster? – En relevant fråga för alla husägare att fundera på som har fönster med några år på nacken.

För dig som husägare är ett fönsterbyte en relativt stor investering och dina nya fönster ska fungera i fastighetens klimatskal lång tid framöver. När det är dags att byta fönster behöver du ta hänsyn till bl.a. prestanda, funktion och estetik.

Att kvalitet alltid lönar sig i längden bör vara utgångspunkten för ditt beslut. Därför är det viktigt att du ställer rätt krav på både produkterna och installationen.

Våra duktiga projektledare hjälper dig gärna med råd och information i din beslutsprocess.

Nedan tar vi upp några aspekter och tillstånd som indikerar på att det kan vara dags att planera för ett fönsterbyte inom en snar framtid. 

När det drar från fönstret

När ska man byta fönsterDu kan uppleva drag på olika sätt. Främst uppstår drag vid kallras eller direkt luftläckage. Kallras är ett fenomen som uppstår när inomhusluften kyls ner mot en kall yta, exempelvis ett dåligt isolerat fönster. När luften intill fönstret kyls ned uppstår ett drag ner mot golvet, ett så kallat kallras.

Traditionellt har man i husen motverkat kallras genom att placera elementen under fönstren. Det förutsätter dock att det är värme i elementen med tillräcklig effekt så att kallraset motverkas riktigt kalla dagar.

Genom att  byta till moderna 3-glas lågenergifönster elimineras problemet med kallras. Det är ett mycket bättre alternativ eftersom du då kan sänka framledningstemperaturen i elementen och på så vis sparar du energi.

Luftläckage utgör en tydlig indikation om att det är dags att göra något åt dina fönster. Luften kommer då direkt in genom fönstren vilket ökar uppvärmningsbehovet över tiden. Huruvida omfattningen är av sådan art att det är dags att byta fönster är en bedömningsfråga.

Du behöver värdera dina fönsters allmänkondition och bedöma om det går att åtgärda med nya tätlister eller mindre omfattande renovering. Ett sätt att hitta luftläckage är genom att gå med ett tänt stearinljus längs med fönsterkarmen och betrakta lågans beteende.

Föreligger både kallras och luftläckage och allmäntillståndet i övrigt inte motiverar renovering är det degs att byta fönster. För bättre komfort och trivsel bör man köpa fönster med U-värde 1,0 w/m2K eller lägre.

När det är imma mellan glasen

När en isolerglaskassett börjar läcka uppstår det ofta en imma mellan glasen. Imman är fukt som kommit in genom otätheterna. När det sker slutar glaskassetten att isolera och därmed håller glaset inte kvar värmen i huset. Du ska därför snarats byta ut den skadade glaskassetten.

Beroende på karmens och bågens övriga allmäntillstånd samt med beaktande av kallras och otäthet i övrigt kan det även vara så att det är dags att byta fönster.

När det finns sprickor, flagnade färg och missfärgningar

Fönster utgör en viktig komponent i husets fasad. Såväl för funktion som estetik. Fönster som inte är omhändertagna sänker hela husets intryck och bekvämlighet.

Att byta till nya, fräscha och hållbara fönster höjer fastighetens värde samt underlättar vid vård och underhåll.

När fönstret angripits av röta och skador

Misstänker du att dina gamla fönster är rötskadade kan du enkelt kontrollera det med en kniv eller helst en syl. Stick in sylen där du vill kontrollera. Möter du motstånd i trävirket efter 2 mm är virket bra.

Om du kommer djupare är det tecken på röta och då bör de bytas.

När beslagen är rostiga eller trasiga

Inbrottstjuvar väljer generellt sett den lättaste vägen in vilket ofta är genom gamla fönster som är enkla att bryta upp med en kofot eller kraftig skruvmejsel. Möter de ett svårt fönster väljer de i regel helt enkelt att gå någon annanstans.

Ett säkert fönster behöver inte betyda galler eller synliga säkerhetsbeslag. Ett nytt och modernt fönster utgör ett betydligt större motstånd och hinder för tjuven än vad ett gammalt fönster med trasiga beslag gör.

När ljud utifrån stör inomhus

Ljudmiljön blir allt viktigare för oss och i hemmet vill man kunna njuta av tystnaden utan störande ljud utifrån. Nya fönster stänger ute ljud effektivare än äldre fönster.

Det finns även en uppsjö med ljudglas med extremt bra ljudreduktion att välja på som effektivt stänger ute ljud från bullriga miljöer.

När fönstren innehåller PCB

Om huset är byggt mellan 1956 – 1973 eller om fönster blivit insatta och fogade under den perioden, så kan fogmassan innehålla miljögiften PCB. Även importerade fönster och glas producerade fram till 1980 kan innehålla PCB.

Har du fönster från den perioden bör du byta dem. Kom ihåg att sådana fönster ska hanteras och deponeras som farligt avfall.

Hör du väl läst såhär långt i texten bör du ha fått en hel del ingångsvärden för att kunna besvara frågan: När ska man byta fönster?