Norlux Prisgaranti

NorLux Prisgaranti hjälper dig förstå skillnaden mellan olika fönsterprodukter och lösningar.

Att byta fönster är en stor investering och kräver därför noggrannhet och eftertanke vid val av såväl produkter, leverantör och lösning.

Många fönsterprodukter kan vid en första anblick synas likvärdiga men efter lite granskning och faktakontroll kan det visa sig att kvalitetsnivåerna skiftar och det saknas önskvärda funktioner i både produkterna och den offererade lösningen.

Vi på NorLux Fönster har därför infört vår prisgaranti, just i syfte att du som kund ska kunna jämföra äpplen med äpplen mellan vår offert och andras offerter gällande produktnivå, arbetsomfattning samt ingående material.

Prisgarantin innebär följande:
Har du fått ett lägre prisförslag från en annan leverantör på samma produkter, installationsomfattning och kvalitet (U-värde, vind & vattentäthet, träkvalitet), som vår offert så matchar vi priset mot uppvisande av offertunderlag.