Lär känna NorLux Fönster

Vår uppgift

NorLux ABs roll inom NorLux Fönster är att vara en signifikant och komplett produktgrossist åt våra lokala återförsäljare och samarbetspartners. Det gör vi genom att tillhandahålla våra samarbetspartners fönster-, dörrprodukter, takfönster och tillbehör av marknadens bästa kvalitet samt ett säljstödssystem för snabb och korrekt kalkylering av projekt och omfattning. Utöver det ska vi även ligga i framkant gällande introduktion av nya produkter, produktförbättringar och montageförbättringar, i syfte att stärka varumärket NorLux Fönster över tiden.

Betydelsen av byggkomponenterna fönster och dörrar ska inte underskattas. Därför är det av viktigt att välja rätt produktkvalitet samt fackmässigt och korrekt utförd installation.

Styrkan med NorLux Fönster är att vi samordnar en central upphandling av marknadsledande fönster- och dörrprodukter som sedan installeras av lokalt verkande utförare.

Hur fungerar det?

Genom att NorLux Fönster förenar centrala resurser för produktkännedom, upphandling och logistik med lokal utförare, får våra kunder det bästa av två världar. Som kund till en NorLux Fönster återförsäljare har du en fysisk person närvarande under hela resan från beställning till färdigställning.

Garantimässigt behöver du som kund, för såväl installations som produktgarantierna, endast vända dig till en instans om behov skulle föreligga. Din lokala NorLux Fönster återförsäljare finns alltid nära tillhands för såväl sälj- som eftermarknadsaktiviteter.

Boka hembesök!

Våra återförsäljare

Återförsäljarnas roll inom NorLux Fönster är att erbjuda dig som kund rätt produkt för rätt ändamål installerat på ett korrekt sätt till rätt pris. Återförsäljaren är en lokal utförare som finns där du bor. Genom att hålla ihop sälj, projektledning, leverans, installation och kontroll efter installation skapar vi säkerhet och trygghet för dig som beställare.

Vår samlade ambition inom NorLux Fönster är att leverera ett slutresultat som lever upp till våra kunders förväntningar, genom ett utförande som bygger på ett systematiskt och kontrollerat arbetssätt samt bästa tillgängliga produktval för ändamålet.

Hitta din auktoriserade återförsäljare!

Kampanj, Om Norlux, offert fönster