10 generella tips om fönsterbyte

Generella tips om fönsterbyte finner du här sammanställt i 10 tydliga punkter. Tips och tankar som är bra att fundera över under beslutsprocessen.

Att anskaffa nya fönster och byta fönster i sitt hus kan vara en relativt stor investering för en husägare. Fönstren ska fungera i fastighetens klimatskal lång tid framöver och därför är prestanda, funktion och estetik bara några av aspekteterna att ta hänsyn till.

Utgångspunkten är att kvalitet alltid lönar sig i längden. Därför är det viktigt att ställa rätt krav på både produkterna och installationen.

Våra duktiga projektledare hjälper dig gärna med information och vägledning för att bistå dig i din beslutsprocess.

Generella tips gällande nya fönster och fönsterbyte

generella tips om fönsterbyte1. Välj alltid så lågt U-värde som möjligt inom ramen för din budget. Det vinner du, miljön och din fastighet på i längden.

2. Utvändig kondens är alltid en risk du får räkna med om du väljer energieffektiva fönster. Genom att undvika att liva fönstren i yttervägg minskar du risken för att detta fenomen uppstår och fönstret mår bättre då det sätts i den varma delen av väggen.

3. Tänk på person- och inbrottssäkerhet på stora fönsterpartier i markplanet. Vi förordar alltid att man väljer laminerat glas till sådana fönsterpartier.

4. Välj i första hand fönster som är vakuumimpregnerade, då uppnår man alltid en bra inträngning av impregneringen i furan vilket motverkar skadedjursangrepp och röta.

5. Välj alltid fönster som tål väder och vind. Kolla alltid om fönstret är testat och godkänt för minst 600 Pa tryck gällande luft- och regntäthet.

6. Välj alltid produkter som är 100 % återvinningsbara.

7. Tänk klokt gällande fasta fönster, se alltid till att ha utrymningsvägar tillgängliga. Med allt för många fasta fönster kan rummet kännas instängt och utrymningsvägarna begränsas.

8. Tänk på att välja fönstertyper som är lätta att putsa och vårda från insidan.

9. Om du är osäker på hur du ska montera ett fönster korrekt; låt en fackman göra det. Ett bra fönster som är dåligt monterat är inte en bra lösning.

10. Ett ljust och luftigt hem är viktigt för att människorna som bor där ska trivas. Välj fönster med omsorg och minska framförallt inte dagljusmåttet i den nya lösningen.

Skapa en realistisk målbild

Ett lämpligt arbetssätt för att skapa denna målbild är att samla familjen och upprätta en gemensam behovsanalys. I en behovsanalys listar man skälen till varför man vill byta fönster och listar för och nackdelar för varje skäl. På så vis får man en bild av vad man vill uppnå med fönsterbytet samtidigt som man identifierar de krav man ställer på den nya lösningen.

Gör en behovsanalys

Genom en noggrann behovsanalys får man fram ett bra underlag till nästa moment, kravspecifikationen. En kravspecifikation är en lista på de krav man ställer på sina nya fönster och på montaget av dessa. Genom att lista alla krav man har på den nya lösningen och ange betydelsen för varje krav med en enkel betygsskala får man en bra bild över nivån och omfattningen på den förväntade investeringen.

Fastställ en kravspecifikation

Några exempel på kriterier i en kravspecifikation:
Inbrottssäkerhet, U-värde, Produktkvalitet, Utseende, Service, Personsäkerhet, Regntäthet, Underhållsbehov, Funktion, Montagekompetens, Säker putsning från insidan, Lufttäthet, Underhållslivslängd, Pris etc.

Vanligtvis finns ingen ideallösning utan de flesta inköpsbeslut innebär kompromisser mellan flera olika krav. Genom att ha betygsatt betydelsen av de olika kraven blir det lättare att finna bästa möjliga realistiska lösning och risken minskar för en felaktig investering som inte infriar förväntningarna.