Vridfönster NTech

Vridfönster NTech, ett vridfönster med exceptionellt välbalanserat beslag gör att bågen lätt kan vändas 180 grader för tvätt från insidan.
Solida putsstoppbeslag är också integrerade i vridbeslagen för säker tvätt av fönstrets utsida från insidan. Fönstret har en avancerad och effektiv barnsäkring integrerad i vridbeslaget. NorDan vridfönster är det enda standardproducerade utåtgående fönstret som uppfyller kraven för inbrottssäkerhet med tanke på tryck mellan karm och båge.

Karmdjup Trä: 92 mm eller 105 mm Karmdjup Trä/Aluminium: 100 mm eller 113mm Min Bredd 92 karm: 348 mm Max Bredd 92 karm: 2388 mm Min Bredd 105 karm: 348 mm Max Bredd 105 karm: 2388 mm Min Höjd 92 karm: 388 mm Max Höjd 92 karm: 1788 mm Min Höjd 105 karm: 450 mm Max Höjd 105 karm: 1788 mm Max Bredd + Höjd: 3400 mm Båg vikt: Max: 80 kg Utåtgående

Produktinformation

Beskrivning

Karmdjup Trä: 92 mm eller 105 mm
Karmdjup Trä/Aluminium: 100 mm eller 113mm
Min Bredd 92 karm: 348 mm
Max Bredd 92 karm: 2388 mm
Min Bredd 105 karm: 348 mm
Max Bredd 105 karm: 2388 mm
Min Höjd 92 karm: 388 mm
Max Höjd 92 karm: 1788 mm
Min Höjd 105 karm: 450 mm
Max Höjd 105 karm: 1788 mm
Max Bredd + Höjd: 3400 mm
Båg vikt: Max: 80 kg
Utåtgående

Ytterligare information

NorLux Fönster

Vridfönster NTech

Teknisk specifikation

Glas T4-16 dubbel energi + argon+ VK
Beklädnad utvändigt: Trä, Trä/Aluminium
Material invändigt: Trä
Barnsäkerhet: Ja
Utrymningsväg: Ja
Vädringsläge: Ja
Djupimpregnering: Ja, vakuumimpregnerat
Hängningsbeslag: NorDan TopTech
Stängningsbeslag: Esp. NorDan.
Persienn: Ja, insida, tillval
Kan ingå i kombination: Ja
Ventilation: Ja, som tillval

Produktgaranti

Garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti
på fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion.
mot kondens mellan glasen i isolerglaset.
20-års garanti
mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gäller produkter målade från fabrik.

30-års garanti
mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gäller produkter målade från fabrik i trä med aluminiumbeklädnad.

Egenskaper

Egenskaper vid standardutförande

Energiklass U-värde: 0,9 Wm2/K
Rengöring: Rengöring från insidan
Ljudreduktion: Rw33 dB som standard.
Som tillval upp till: Rw 44 dB, Rw+Ctr 40
Regntäthet: Klass 9A enligt EN 12208
Finns som Passiv: Nej