Kombinationsfönster NTech

Fast karm är utgångspunkten för Kombinationsfönster NTech. Dessa
fönster kan produceras i stora format och ger speciellt goda
arkitektoniska möjligheter. Kombinationsfönster används ofta i
modern arkitektur, och ger säregna och arkitektonisk spännande
möjligheter med optimal funktion. Kombinera optimal utsikt
med god luftningsmöjlighet i samma karm. Personsäkerhet
och möjlighet för tvätt av större fönster måste alltid värderas.

Karmdjup: 92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller 113 mm (Trä/Aluminium)
Bredd Min: 388 mm Max: 2988 mm
Höjd Min: 388 mm Max: 2988 mm
Bredd + Höjd Max: 5000 mm
Bågvikt Beroende av ingående produkter

Utåtgående

Produktinformation

Beskrivning

Karmdjup: 92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller 113 mm (Trä/Aluminium)
Bredd Min: 388 mm Max: 2988 mm
Höjd Min: 388 mm Max: 2988 mm
Bredd + Höjd Max: 5000 mm
Bågvikt Beroende av ingående produkter

Utåtgående

Teknisk specifikation

Glas: T4-16 dubbel energi + argon+ VK
Beklädnad utvändigt: Trä, Trä/Aluminium
Material invändigt: Trä
Barnsäkerhet: Se båge
Utrymningsväg: Se båge
Vädringsläge: Se båge
Inbrottssäkert: Beroende på kombination
Djupimpregnering: Ja, vakuumimpregnerat
Hängningsbeslag: Se båge
Stängningsbeslag: Se båge
Persienn: Ja, insida, tillval
Ventilation: Ja, som tillval

Produktgaranti

Garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti
på fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion.
mot kondens mellan glasen i isolerglaset.
20-års garanti
mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gäller produkter målade från fabrik.

30-års garanti
mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gäller produkter målade från fabrik i trä med aluminiumbeklädnad.

Egenskaper

Egenskaper vid standardutförande
Energiklass U-värde: 0,9 Wm2/K
Rengöring: Se båge
Ljudreduktion: Rw33 dB som standard
Som tillval upp till: Rw 44 dB, Rw+Ctr 40
Regntäthet: Klass 9A enligt EN 12208