Vridfönster Opus NTech

Välbalanserat beslag gör att ramen lätt kan vändas 180 grader för trygg putsning från insidan. Putsstoppbeslag är också integrerat i gångjärnen för trygg tvätt av fönstrets utsida inomhus. Fönstret har barnsäkring integrerad i gångjärnen.

Karmdjup
92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)
Bredd Min: 388 mm Max: 2288 mm
Höjd Min: 450 mm Max: 1588 mm
Bredd + Höjd Max: 3300 mm
Bågvikt Max: 55 kg

Utåtgående

Produktinformation

Beskrivning

Karmdjup
92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)
Bredd Min: 388 mm Max: 2288 mm
Höjd Min: 450 mm Max: 1588 mm
Bredd + Höjd Max: 3300 mm
Bågvikt Max: 55 kg

Utåtgående

Ytterligare information

NorLux Fönster

Vridfönster Opus NTech

Teknisk specifikation

Glas: T4-16 dubbel energi + argon+ VK
Beklädnad utvändigt: Trä, Trä/Aluminium
Material invändigt: Trä
Barnsäkerhet: Ja
Utrymningsväg: Ja
Vädringsläge: Ja
Inbrottssäkert: Secured by design
Djupimpregnering: Ja, vakuumimpregnerat
Hängningsbeslag: Spilka Opus
Stängningsbeslag: Esp. NorDan.
Persienn: Ja, insida, tillval
Kan ingå i kombination: Ja
Ventilation: Ja, som tillval

Produktgaranti

Garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti
på fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion.
mot kondens mellan glasen i isolerglaset.
20-års garanti
mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gäller produkter målade från fabrik.

30-års garanti
mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gäller produkter målade från fabrik i trä med aluminiumbeklädnad.

Egenskaper

Egenskaper vid standardutförande

Energiklass U-värde: 0,9 Wm2/K
Rengöring: Rengöring från insidan
Ljudreduktion: Rw33 dB som standard.
Som tillval upp till: Rw 44 dB, Rw+Ctr 40
Regntäthet: Klass 9A enligt EN 12208
Finns som Passiv: Nej