NorLux Integritetspolicy

NorLux AB, org.nr 556738-6130, Tennvägen 11 A, 37150 Karlskrona, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, bilder, kontaktuppgifter, personnummer, etc.

NorLux AB värnar om din personliga integritet. Vi ser därför till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer såväl gällande dataskyddsregler som interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att be om utdrag med dina personuppgifter och dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är rimligt nödvändigt för ändamålet.

Dina rättigheter enligt GDPR.

Oavsett vilken information ett företag har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”).

Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen ett företag har om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.

Rätt till rättelse.

Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad

Rätt att bli raderad.

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Ett företag har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns legala skyldigheter, tex bokföring och penningtvättslagstiftning.

Rätt till dataportabilitet.

Om företagets rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa viss marknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter.

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter som du har lämnat till oss

I din affärskontakt med NorLux AB kommer du att lämna viss information om dig till oss, du kommer även att lämna information vid annan kontakt med oss (t. ex. kundtjänst). Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du handlar hos NorLux AB eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. NorLux AB behandlar information om de varor som du har köpt. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss.

Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part

För att kunna hålla en god kund- och registervård, inhämtar NorLux AB regelbundet kvalitetssäkrad data i form av kontakt- och adressuppgifter till olika företag där dina personuppgifter kan förekomma.

Vi inhämtar även kreditupplysningar för att kunna köra en kreditkoll gentemot våra kunder. De personuppgifter som vi samlar in i samband med detta är identitetsuppgifter såsom exempelvis namn, personnummer och adress, inkomst och innehav av fastighet samt information om betalningsanmärkningar.

Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

För dig som är kund eller anställd hos kund

I din kontakt med oss som kund samt vid nyttjandet av våra tjänster och köp av våra produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla de tjänster och produkter som avtalet rör. Denna behandling sker med stöd av vår skyldighet att uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig.

Dina personuppgifter som anställd hos en kund till oss behandlas också i tillämpliga fall i enlighet med avtalet med kunden. Då dina personuppgifter som anställd behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. NorLux berättigade intresse är att kunna erbjuda din arbetsgivare och vår kund de tjänster och produkter vi tillhandahåller.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna bedöma din kreditvärdighet och göra kundundersökningar. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse är att kunna säkerställa betalning för våra produkter och tjänster samt förbättra vår kommunikation och service samt våra produkter och tjänster.

Om du har eller de senaste tolv (12) månaderna har haft en kundrelation till oss eller är anställd hos en sådan kund, och inte lämnat samtycke enligt stycket nedan, behandlas dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster och för ändamålet direktmarknadsföring. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev, marknadsutskick och annan direktmarknadsföring.

Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som kund eller om dig som är anställd hos kund för bokföringsändamål exempelvis avseende fakturering eller betalning av våra tjänster eller produkter utför vi denna behandling med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Vi behandlar endast ditt personnummer i situationer när det är nödvändigt för ändamålen med behandlingen eller för en säker identifiering, exempelvis om du är en enskild näringsidkare, när det är nödvändigt att behandla ditt personnummer i faktureringssyfte.

För dig som inte är kund och inte anställd hos kund

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss eller då du ber oss kontakta dig. Ändamålet med NorLux behandling är att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande Norlux eller nyttjandet av någon av våra tjänster eller produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. NorLux berättigade intresse är att kunna hjälpa framtida kunder och andra intresserade genom att besvara frågor och tillhandahålla eventuellt material.

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut direktmarknadsföring som är relevanta för din yrkesroll. Ändamålet för denna behandling är att informera potentiella framtida kunder om NorLux tjänster och produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. NorLux berättigade intresse är att kunna informera potentiella kunder om sådana tjänster, produkter och utbud som kan vara av intresse inom ramen för deras yrkesroll.

Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.

För dig som är kund till NorLux Fönster anslutna återförsäljare

Vi behandlar dina personuppgifter åt våra återförsäljare i det order- och leveranssystem som Norlux AB tillhandahåller sina samarbetspartner. Personuppgifterna har du lämnat frivilligt i samband med att du ingått avtal om köp och leverans av produkter och tjänster från en NorLux Fönster återförsäljare. Uppgifterna du lämnar är på laga grund för att kunna slutföra leverans och ROT/RUT ansökningar.

Dessa personuppgifter används inte av NorLux AB förutom då du begär det eller din återförsäljare begär uppgifter kopplat till produkt och leverans eller vid kundtjänstärende. NorLux AB delar inte med sig av dessa uppgifter till 3:e part, dvs. annan än den du har ingått avtal med.

Dina personuppgifter i detta order-/leveranssystem lagras så länge det behövs för att uppfylla bokföringsmässiga arkiveringsregler för de återförsäljare som använder systemet.

För intresseanmälningar som du fyller i och skickar in på NorLux Abs hemsida för NorLux Fönster återförsäljare, i syfte att boka kundbesök eller annan förfrågan, raderar NorLux AB det mejl som genereras direkt efter att din intresseanmälan översänts till aktuell återförsäljare.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Vi kan dock behöva dela vissa personuppgifter med exempelvis våra koncernbolag samt övriga samarbetspartners och leverantörer som stöder vår verksamhet, t.ex. med tjänster, teknisk support och kundservice, leveranstjänster samt finansinstitut och betaltjänstleverantör. Vi kan även komma att dela personuppgifter i det som krävs enligt domstolsbeslut eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

NorLux ABs hantering av cookies

En cookie är en liten textfil som nätsidan du besöker ber om att få lagra i din dator. Cookies används på många nätsidor för att ge besökarna tillgång till olika funktioner. Informationen i cookies kan användas för att följa användarens internetbeteende.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen lagrar en fil under längre tid i din dator. Den används för exempelvis funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren sist besökte den aktuella sidan. Den andra typen cookies kallas sessioncookies. När du är inne på en sida, lagras den cookien i datorns minne för att till exempel hålla reda på vilket språk du valt. Sessioncookies lagras inte under längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger ner webbläsaren.

NorLux AB använder två typer av cookies.

Sessioncookies

NorLux AB använder sessioncookies. Den är aktiv så länge webbläsaren är öppen. Om du öppnar en ny webbläsare, skapas en ny sessioncookie.

Cookies från 3:e part
NorLux AB lagrar också information via Google Analytics

Du kan använda vår sida fullt ut även om du inte accepterar cookies.

Ta bort cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.