Bullerdämpande fönster

Buller är oönskat ljud.

bullerdämpande fönsterBuller är ett växande miljöproblem i samband med infrastruktursatsningar där bostäder kommer nära högtrafikerade gator och vägar med tung trafik.

Att bo nära trafikerade områden som vägar, hamnar och järnvägar kan vara en utmaning när det gäller att skapa en lugn och fridfull livsmiljö. En av de mest påtagliga påverkningarna är den oavbrutna ljudnivån som uppstår genom fordonstrafik, hamnverksamhet och tågtrafik. Det är här behovet av ljuddämpande fönster blir uppenbart och avgörande för att upprätthålla en trivsam boendemiljö.

Varför Behöver Vi Bullerdämpande Fönster?

Ljudet från vägar, hamnar och järnvägar kan vara påträngande och störande. Det påverkar inte bara vår dagliga komfort utan kan också ha långsiktiga konsekvenser för vår hälsa. Ständig exponering för höga ljudnivåer har kopplats till stress, sömnstörningar och andra hälsoproblem. Buller- och ljudreducerande fönster blir därför en investering i både välbefinnande och livskvalitet.

Vägen till Lugnare Boende med Bullerskyddande Fönster

Ljudisolerande fönster fungerar som en barriär mot buller från omgivningen. Deras konstruktion inbegriper glasutformningar, material och tekniker för att reducera inkommande ljud från olika bullerkällor. Detta gör att du  kan njuta av en tystare inomhusmiljö och minska den negativa påverkan som trafikbuller kan ha på ditt liv.

NorLux Fönster levererar bullerdämpande fönster av bästa kvalitet 

Vi har etablerat oss som en pålitlig och innovativ leverantör av högkvalitativa fönsterlösningar, och vårt sortiment inkluderar specialiserade ljuddämpande fönster som är utformade för att möta behoven för olika bullerkällor och hustyper. En av de främsta fördelarna med våra produkter är deras avancerade teknologi som kombinerar effektivitet med estetik. Bullerdämpande fönster från NorLux är inte bara konstruerade för att minska ljudintrånget, utan de erbjuder också stilrena, klassiska och moderna designalternativ som passar olika arkitektoniska stilar.

I våra fönster ingår högkvalitativa material som är speciellt utvalda för att ge optimal bullerdämpning utan att kompromissa med fönstrens hållbarhet eller energieffektivitet. Detta gör det möjligt för dig att njuta av en tyst och energieffektiv bostad samtidigt som du minimerar påverkan på miljön.

Vårt engagemang för kundnöjdhet och produktinnovation har gjort oss till en ledande aktör inom branschen. NorLux Fönsters skräddarsydda lösningar tar hänsyn till varje kunds unika behov och förutsättningar. Våra expertteam arbetar nära kunderna för att säkerställa att varje projekt möter och överträffar förväntningarna.

Att investera i bullerdämpande fönster från NorLux är inte bara ett steg mot en tystare boendemiljö utan också en investering i långsiktig komfort och hälsa. Deras produkter representerar den senaste utvecklingen inom fönsterteknologi och erbjuder en pålitlig lösning för dem som vill skapa en fridfull oas mitt i det pulserande stadslivet.

BULLERSKYDD

Rw (C, Ctr)

För att förbättra de ljudreducerande egenskaperna i en 3-glas konstruktion förändras glastyper och/eller distanser mellan glasen. Vid riktigt höga krav på ljudreduktion ger en kopplad båge bra förutsättningar för att uppnå kraven.

Ljudreduktion kan anges med tre mätetal enligt nedan.

  • Rw utan anpassningsterm används när ljudet är medelfrekvent, t ex vid allmänt bullerutsatta miljöer som från tal, musik, radio/TV, lands-vägs –och tågtrafik.
  • Rw+C används vid mellan –och högfrekvent buller. Det används vid järnvägs- och landsvägstrafik med hög hastighet eller jetflyg på kort avstånd.
  • Rw+Ctr används när ljudet är lågfrekvent, t ex från stadstrafik med inslag av tung trafik, propellerflyg, discomusik med kraftig bas eller från fabriker med mycket låg eller mellanfrekvent buller.
 
Följ oss
© 2024 NorLux AB All Rights Reserved