Vision och affärsidé.

NorLux Fönsters Vision bygger på betydelsen av byggkomponenterna fönster och dörr. Fönster är en av de mest känsliga delarna av en byggnad. Genom fönstrens tvådelade roll har de dels en signifikant påverkan på boendemiljön i form av ljusinsläpp, ljudreduktion och säkerhet, men även en avgörande betydelse för husets energiförbrukning. Energiaspekten påverkas även av materialet som fönstret är tillverkat av.
NorLux Fönsters visionAtt använda moderna fönster med lågt u-värde som tillverkas av förnybara råvaror ger direkt effekt på hushållets energibesparing och bidrar därmed till att minska CO2 utsläppen.
Energieffektiva fönster med minsta möjliga miljöpåverkan under sin livscykel utgör betydelsefulla komponenter inom ramen för hållbara lösningar för hus och fastigheter och för att kunna uppnå målen för låga eller inga CO2 utsläpp.

NorLux fönsters vision

NorLux Fönsters vision är att vi ska bidra till en bättre miljö. Det gör vi genom att göra villor och fastigheter energisnåla och estetiskt tilltalande med fönster och dörrar av bästa kvalitet. Med installation av yrkeskunniga snickare, för en hållbar lösning.

Affärsidé NorLux Fönster

Vi ska erbjuda villa- och fastighetsägare ett professionellt, tryggt och komplett montage av kvalitativa och estetiskt tilltalande fönster och dörrar. Med rätt u-värden för rätt behov. Produkter och montage skall levereras på ett sådant sätt att våra kunder känner trygghet och förtroende för såväl lösning, leverans, produkter och montage. Före, under och efter vårt åtagande.

Vår ambition inom NorLux Fönster är att leverera ett slutresultat som lever upp till kundens förväntningar genom ett utförande som bygger på ett systematiskt arbetssätt.

Affärsidé NorLux AB

NorLux AB skall vara en signifikant och komplett produktgrossist åt fönster- och montagekonceptet; NorLux Fönster. Detta genom att tillhandahålla våra samarbetspartners säljstödssystem för kvalitativa lösningar samt fönster-, dörrprodukter och tillbehör av marknadens bästa kvalitet. Därtill ska vi ligga i framkant gällande introduktion av nya produkter, produktförbättringar och montageförbättringar i syfte att stärka varumärket NorLux Fönster över tiden.

En bra lösning är en bra affär

Med nya fönster från NorLux Fönster gör du en bra och trygg affär – du förbättrar husets termiska komfort, ökar inbrottssäkerheten, minskar dina energikostnader och som bonus bidrar du även till en minskad miljöpåverkan. Ring eller mejla din närmaste NorLux Fönster återförsäljare om du vill prata lösningar eller varför inte boka ett gratis hembesök utan köptvång, direkt i bokningsformuläret. Glöm inte att vi har en prisgaranti som hjälper dig skilja på fönster och fönster.

Läs mer om fönster