Underhållsföreskrifter

Våra underhållsföreskrifter ska noggrant följas för att produktgarantin ska gälla.

Underhållsintervall

Hur ofta du måste underhålla ytbehandlingen beror på dina bostadsförhållanden. Det varierar med klimat, nederbörd och luftfuktighet, luftföroreningar, mögel- och algangrepp, temperaturväxlingar, var byggnaden ligger, fönstrets placering i vägg och i vilket väderstreck fönstret exponeras. Fönster i samma byggnad kräver olika mått av underhåll.

Därför bör du regelbundet se över ytbehandlingen på dina fönster och dörrar. Vi rekommenderar en översyn minst en gång per år. Ta dock som rutin att göra en kontroll varje gång du putsar dina fönster. Då ser du i vilket skick ytbehandlingen är samtidigt som du underhåller ytan genom rengöring.