Nyheter och media

NorLux Fönster sponsrar Edward och Trojnar Racing

Under 2015, har vi valt att sponsra Trojnar Racing och unge Edwards satsning på Formula Renault 1,6. Edward är en talangfull kille på 15 år som kört Go-Cart sedan 5 års ålder. Nu satsar han på nästa nivå i en racerbil med 140 hästkrafter som väger 470 kg och gör 0-100 på 3 sekunder. Ett imponerande kraftpaket att hantera.

Formula NorLux Fönster

Formula Renault 1,6 – NorLux Fönster sponsor till Trojnar Racing

Bra bil med bra prestanda

Det finns många likheter mellan Formula racing och den verksamhet NorLux Fönster bedriver. För att lyckas på banan måste 3 områden fungera och samverka. Det behövs en bra bil med bra prestanda. Det behövs en duktig och motiverad förare som vet när han ska gasa och bromsa. Som kan läsa av banan och konkurrenterna och fatta rätt beslut i kritiska situationer. Det behövs ett samspelt team i depån som ser till att bil och förare får effekt i sin prestation.

Översatt till vår värld handlar det om att kunna tillhandahålla våra kunder marknadens bästa produkter i varje del av leveransen. Att våra säljare och projektledare är kompetenta, affärsmässiga och hjälper kunden till bättre lösningar än vad de förväntat sig. Att våra snickare levererar yrkesmässig och professionell installation av bästa tankbara produkt, i enlighet med den lösning som avtalats.

Begreppet är prestanda

Gemensamt, för dessa 3 delar i helheten, är begreppet prestanda. För Edward handlar det om bilens prestanda, sin egen prestanda som förare och teamets prestanda, som supportar honom i utförandet. För NorLux Fönsters ÅF, handlar det om prestanda produkter, prestanda i projektledning och prestanda i installationen.

Genom att sträva mot prestanda och fulländning är Edward kvar på banan och med i tävlingen. Så är det även för oss inom NorLux Fönster när vi levererar produkter och lösningar, till dig som kund.

Vi kommer att följa Edwards prestationer under 2015 och presentera detta löpande på vår hemsida. Lycka till Edward och kör klokt!

”Det får bära eller brista.”

Mer artiklar om Edward och Trojnar Racing hittar du på nedan länkar:

http://www.bilsport.se/artikel/14-arig-gokart-kille-satsar-det-far-bara-eller-brista/

http://www.stcc.se/2015/01/21/jonasson-till-start-i-sundahls-jsm-vinnande-formel-renault/

Putsa dina fönster som proffsen med de rätta redskapen och få skinande rena fönster.

NorLux Fönster erbjuder nu nya och gamla kunder ett professionellt fönsterputs set i 9 delar.

I setet ingår ett effektivt och drygt Svanenmärkt fönsterputsmedel, samt övriga redskap för effektiv rengöring.

Fonsterputs set

Fönsterpust set i 9 delar

Kontakt din närmaste NorLux Fönster ÅF för mer information och priser.

NorLux Fönster får ny tillverkare och nytt produktsortiment

Med vår senaste nya tillverkare – VPP System AB/Schüco Premium Partner, utökar vi nu vårt produktsortiment med uterumspartier, samt hela Schücos produktsortiment av vik- och glidskjutpartier.

Fabriken i Vetlanda har sedan 1989 tillverkat allt ifrån oisolerade partier med enkelglas till fullt isolerade vinterträdgårdar och fasadpartier. Med egen tillverkning säkerställer man kvalitén i alla led på det som levereras ut på marknaden. VPP har lång erfarenhet av skräddarsydda partier och vet vad som fungerar. Med VPP Uterum levererar vi lösningar som är beständiga och funktionella i många år framöver.

Med detta nytillskott av kvalitativa inglasnings produkter kan NorLux Fönster erbjuda våra kunder flera nya och spännande lösningar i såväl befintligt klimatskydd och tillbyggnader av uterum eller vinterträdgårdar.

Våra återförsäljare som utvecklar produkt och installationskompetensen på VPP/Schüco sortimentet skyltar med ett kompetenssigill på sin presentationssida.

Nya takfönster i sortimentet

Som ett led i vårt arbete med att kunna erbjuda våra kunder marknadens bästa produkter – monterat och klart, har vi även utökat vårt sortiment av takfönster med VELUX takfönster och ventilationslösningar. VELUX har mer än 70 års erfarenhet av takfönsterprodukter till privata bostäder med såväl platta tak som sneda tak. VELUX takfönster blir ett viktigt tillskott till NorLux Fönsters produktsortiment då vår ambition är att leverera produkter och montage av bästa kvalitet till vettiga priser.

Fönster med unikt välbalanserat vridbeslag

NorLux Villa Toppsving TopTech

Ett fönster med välbalanserat vridbeslag gör att bågen lätt kan vändas 180 grader
för trygg putsning från insidan. Solida stoppbeslag gör att fönsterbågen
kan låsas i roterat läge för säker putsning av fönstrets utsida.
Fönstret har en effektiv och integrerad barnsäkring i vridbeslaget.
Fönstret är det enda standardproducerade fönstret som klarar kraven
för inbrottssäkerhet avseende press mellan karm och båge.

Det effektiva vridbeslaget medger bågvikter på upp till 80 kg vilket möjliggör en max höjd på 1788 mm där andra vridfönster inte klarar mer än 1588 mm.

Fönster, energi och miljöpåverkan

Av Peter Hoffman, NorLux Fönster    Fastighetsförvaltaren 2009-06-25

Att bygga och renovera byggnader på ett hållbart sätt betyder inte att vi ska offra komfort och välbefinnande i vårt dagliga liv, men vi är skyldiga att agera ansvarsfullt vid valet av material och komponenter till våra fönster. Genom kloka materialval kan vi bidra till att säkerställa såväl dagens som framtida generationers material- och resursbehov.

Husbyggandet förbrukar 40 procent av det material som går till den globala ekonomin och genererar 40–50 procent av växthusgaserna. Det är därför viktigt att byggbranschen engagerar sig i en hållbar utveckling i samhället.
Fönster är bland de mest känsliga delarna i en byggnad. På grund av sin komplexa roll, påverkar de exteriör, inre miljö och byggnadens samlade energiförbrukning. Ytterligare aspekter är energiinnehåll och miljöpåverkan på de i fönstret ingående komponenterna.

Valet av fönster påverkar

Valet av fönster har således en signifikant inverkan på en byggnads framtida rörliga energikostnader, underhållskostnader och miljöpåverkan. Energieffektiva fönster, med minsta möjliga miljöbelastning över hela sin livstid, är därför viktiga för en önskad nivå på hållbarhet inom byggsektorn.
Fönster som genererar en hög miljöbelastning vid produktion och/eller under sin livscykel bör i allt högre utsträckning väljas bort till förmån för miljövänliga och energieffektiva fönsterprodukter.

Energianvändningen för tillverkning och transport av fönster är en aspekt som inte ska ringaktas utan värderas sammantaget med fönstrets påverkan på byggnadens energiförbrukning. För att spegla detta används ofta begreppet ”embodied energy” det vill säga den energimängd som direkt och indirekt går åt för att producera fönstret tillsammans med energianvändningen under fönstrets hela livscykel.

En växande medvetenhet om de potentiella miljömässiga riskerna för vår framtid ökar efterfrågan på fönster vars användning har liten miljöpåverkan. Sådana produkter är närproducerade träfönster med bra termisk isolering och lång livslängd med virke från välskötta skogar.

Den i Europa tidigare utbredda användningen av PVC-U fönster, bygger på antagandet att de är ”underhållsfria”, vilket nu allt mer ifrågasätts. Flera samverkande faktorer underbygger numera i stället uppfattningen om plastfönstrens skadliga effekter på miljön. Plastfönster är i allmänhet billigare att byta ut än de är att reparera och renovera. Plastfönster förbrukar mer energi än ett träfönster vid tillverkningen och ger upphov till giftiga biprodukter i produktionsprocessen. Svårigheter med materialåtervinning av förbrukade plastfönster ger även upphov till ett framtida deponeringsproblem.

Vilka fönsterglas erbjuder bra termisk isolering, bra egenskaper för solljustransmission men minimerar miljöbelastningen i form av energiförbrukning under sin livstid och miljöpåverkan under tillverkning och återvinning?

För att besvara detta behöver vi addera energiförbrukningen som krävs för att tillverka fönstret, energin som går åt för transport från fabrik, energi som krävs för att värma upp byggnaden där fönstret ska finnas och energin för fyllnadsstöd för belysning i byggnaden med hänsyn till glasets solfaktor. Genom att sammanväga dessa aspekter får vi en bild över vilka glaskombinationer som närmar sig en hållbar lösning.

Ett fönsters termiska komfort, ljudreduktionsegenskaper och underhållslivslängd ska vägas mot energiåtgången vid tillverkning baserat på aktuella komponentval. Genom en så kallad Life Cycle Assessment analys finner man att argongasfyllda 3-glas isolerfönster med 4 mm glas och dubbla lågemissionsskikt (4ES-16G-4-16G-ES4) synes vara optimalt till kontorsbyggnader räknat på 20 år och den energi fönstret förbrukar under perioden. Motsvarande glas med luft eller kryptongas är jämförbara men med något mindre tillfredsställande resultat. 2-glas fönster förbrukar något mindre energi och material vid tillverkning men kräver mer energi för uppvärmning under fönstrets livslängd. Enkelglasfönster uppvisar lägst EE men erbjuder otillräcklig termisk och akustisk isolering.
Källa: Life cycle assessment of multi-glazed Windows, Dr. Gillian Menzies, Professor Tariq Muneer 1998

Analysresultatet är inte definitivt utan bör värderas i kombination med konstruktionskriterier, akustisk prestanda och andra produktfaktorer. Inte mist viktigt är valet av material till karm/båge som ska bära glaset och upprätthålla fönstrets prestanda över hela sin livscykel. Med en ökad miljömedvetenhet kommer allt fler aktörer att ta ett större ansvar vid valet av fönster som byggkomponent.

Fönstrets konstruktion

Ett fönster består av två grundläggande komponenter, karm/båge och glas. Materialvalet till karm/båge reglerar fysiska egenskaper såsom karm- och bågtjocklek, vikt och hållbarhet men det har också en stor inverkan på fönstrets termiska prestanda. Då karm/båge utgör 10 till 30 procent av fönstrets totala yta har materialvalet stor inverkan på fönstrets totala prestanda.

Marknaden erbjuder ett brett spektra av material till karm och båge; PVC-U, aluminium, trä och aluminiumklädda träfönster för att nämna de vanligaste. Det alternativ som sticker ut på ett positivt sätt i jämförelse är aluminiumklätt trä. Denna lösning erbjuder överlägsna egenskaper; jämförbart lågt EE, återvinningsbart material, utmärkt väderskydd, litet underhållsbehov och lång livslängd.

Fönster och energi

Rena aluminiumfönster och PVC-U fönster kräver mycket energi vid produktion. Träfönster är i jämförelse minst energikrävande och aluminiumklädda träfönster kommer inte långt därefter. Ingående energivärden (EE) för de olika produkttyperna baserat på ett 2-glasfönster med krypton i storleken M12x12 är för: Aluminium – 5987 MJ, PVC-U – 2657 MJ, Aluminiumklätt trä – 899 MJ och Trä – 738 MJ. (Källa: Life cycle assessment of aluminium-clad timber windows, Dr Muhammad Asif, Professor Tariq Muneer June 2003)

Miljömässiga konsekvenser vid olika materialval

Rena aluminiumfönster har den högsta miljöpåverkan. Aluminiumframställning är en energikrävande produktion och den ger även upphov till föroreningar. PVC-U fönster har ett flertal faktorer som utgör negativ miljöbelastning. Dels hög energibelastning vid produktion, dels i form av giftiga ämnen som påverkar under hela produktens livscykel. Även omhändertagandet av förbrukade plastfönster är ett ännu olöst problemområde.
Träfönster kommer från en hållbar källa eftersom de flesta kommersiella skogar förvaltas under oberoende tredjepartscertifiering för hållbart skogsbruk. Bearbetning och produktion av virke till karmar och bågar medför liten miljöbelastning. Aluminiumklädda träfönster uppvisar likartade egenskaper som träfönster men med något ytterligare miljöbelastning hänfört till aluminiumprofilen som träet bekläs med. Detta uppvägs dock av det aluminiumbeklädda träfönstrets avsevärt längre livslängd och underhållsfördelar:

• Beklädnaden skyddar det underliggande virket från miljöförstöringar och annan miljöpåverkan vilket bidrar till att öka fönstrets totala livslängd.
• En annan viktig roll med aluminiumbeklädnaden är dess ekonomiska bidrag genom ett minskat underhållsbehov.
• Beklädnad har även en estetisk aspekt eftersom det blir enkelt att kombinera olika färg på aluminiumbeklädnaden och träet.

Bästa miljöval

Aluminiumklädda träfönster i treglasutförande med dubbla emissionsskikt och argongas uppvisar betydande besparingar i både underhåll och energiförluster över sin livscykel samtidigt som fönstertypen genererar en relativt låg miljöbelastning vid produktion. Fönsterkonstruktionen medför en lång hållbarhet och litet underhållsbehov vilket påverkar totalkostnaderna över tiden och uppväger eventuella skillnader i kapitalkostnader vid investeringstillfället.

Fastighetsförvaltaren, april 2009.

Det lönar sig att investera i säkerhet

Ett första steg för att öka inbrottssäkerheten i ditt hem eller på din arbetsplats är att med en inbrottstjuvs ögon se över möjligheterna att bryta sig in. Finner du då säkerhetsbrister är sannolikheten stor att även en inbrottstjuv gör det. Den goda nyheten är dock att relativt små åtgärder kan förhindra tjuven från att välja just ditt hem eller din arbetsplats.

De flesta inbrott sker spontant. Inbrottstjuven ser ett öppet fönster eller en olåst dörr och agerar efter given omständighet.

Att investera i realistiska säkerhetsåtgärder är bra; de ger ett varaktigt skydd, ökar fastighetens värde, sänker dina försäkringskostnader men framför allt ger de dig trygghet i vetskapen om att det inte blir mödan värt för inbrottstjuven att ge sig på ditt hem eller din arbetsplats.

För att kunna välja rätt produkt med rätt säkerhetsnivå måste man förstå de tekniska specifikationerna för aktuell produkt. Ska du byta dina gamla fönster eller välja fönster till nyproduktion är det klokt att välja produkter som testats och godkänts enligt Secured by Design certifiering (British Standard BS7950 Windows of Enhanced Security). Då vet du som konsument att produkterna genomgått en rad tester som visar att dessa produkter skyddar mot de vanligaste praktiska metoderna för inbrott. Utöver personsäkerhetsskäl är det alltid bra att öka inbrottssäkerheten genom att välja fönster med laminerat glas i markplan eller där fönstret kan nås från platta tak eller loftgångar.

Några tips för att förbättra din fastighets säkerhetsnivå:

1. Ska du byta eller installera en ytterdörr eller fönster, välj alltid produkter som är testade och certifierade som inbrottssäkra produkter.
2. Glasytor runt dörrar eller fönster i markplan eller som på annat sätt utgör möjliga ingångsvägar för en inbrottstjuv bör utrustas med laminerat glas. Laminerat glas till skillnad från härdat håller ihop även om det krossats.
3. Försvåra möjligheterna att nå husets baksida med grindar, plank, staket och vidta åtgärder som försvårar klättring för att nå tillgängliga fönster eller dörrar.
4. Placera belysning i dolda eller mörka sektorer av fastighetens närområde som aktiveras med rörelsesensorer.
5. Förstärk veka garagedörrar med haspar/regler för att förhindra att dörren kan sparkas upp.
6. Dokumentera och stöldmärk dina viktigaste tillgångar samt sätt upp märken på fönster och dörrar att dina tillgångar är stöldskyddsmärkta. Detta försvårar för tjuven att omsätta stöldgodset och höjer ribban för tjuven att välja just ditt hus som stöldobjekt.