Att tänka på innan du byter fönster

10 generella råd till dig som funderar på att byta fönster

Råd fönsterbyte

  1. Välj alltid så lågt U-värde som möjligt inom ramen för din budget. Det vinner du, miljön och din fastighet på i längden.
  2. Utvändig kondens är alltid en risk du får räkna med om du väljer energieffektiva fönster. Genom att undvika att liva fönstren i yttervägg minskar du risken för att detta fenomen uppstår och fönstret mår bättre då det sätts i den varma delen av väggen.
  3. Tänk på person- och inbrottssäkerhet på stora fönsterpartier i markplanet. Vi förordar alltid att man väljer laminerat glas till sådana fönsterpartier.
  4. Välj i första hand fönster som är vakuumimpregnerade, då uppnår man alltid en bra inträngning av impregneringen i furan vilket motverkar skadedjursangrepp och röta.
  5. Välj alltid fönster som tål väder och vind. Kolla alltid om fönstret är testat och godkänt för minst 600 Pa tryck gällande luft- och regntäthet.
  6. Välj alltid produkter som är 100 % återvinningsbara.
  7. Tänk klokt gällande fasta fönster, se alltid till att ha utrymningsvägar tillgängliga. Med allt för många fasta fönster kan rummet kännas instängt och utrymningsvägarna begränsas.
  8. Tänk på att välja fönstertyper som är lätta att putsa och vårda från insidan.
  9. Om du är osäker på hur du ska montera ett fönster korrekt; låt en fackman göra det. Ett bra fönster som är dåligt monterat är inte en bra lösning.
  10. Ett ljust och luftigt hem är viktigt för att människorna som bor där ska trivas. Välj fönster med omsorg och minska framförallt inte dagljusmåttet i den nya lösningen.

Skapa dig en realistisk målbild

Det är viktigt att man tänkt igenom sina behov och skäl inför fönsterbytet så att man har en tydlig och realistisk målbild av vad man vill uppnå med investeringen. Hur ska det se ut när det är klart? Vad förväntar man sig av de nya fönstren? Vilka problem vill man lösa och vilka nya möjligheter vill man uppnå genom fönsterbytet?

Gör en behovsanalys

Ett lämpligt arbetssätt för att skapa denna målbild är att samla familjen och upprätta en gemensam behovsanalys. I en behovsanalys listar man skälen till varför man vill byta fönster och listar för och nackdelar för varje skäl. På så vis får man en bild av vad man vill uppnå med fönsterbytet samtidigt som man identifierar de krav man ställer på den nya lösningen.

Fastställ en kravspecifikation

Genom en noggrann behovsanalys får man fram ett bra underlag till nästa moment, kravspecifikationen. En kravspecifikation är en lista på de krav man ställer på sina nya fönster och på montaget av dessa. Genom att lista alla krav man har på den nya lösningen och ange betydelsen för varje krav med en enkel betygsskala får man en bra bild över nivån och omfattningen på den förväntade investeringen.

Några exempel på kriterier i en kravspecifikation:

Inbrottssäkerhet U-värde Produktkvalitet Utseende Service
Personsäkerhet Regntäthet Underhållsbehov Funktion Montagekompetens
Säker putsning från insidan Lufttäthet Underhållslivslängd Pris etc.
Vanligtvis finns ingen ideallösning utan de flesta inköpsbeslut innebär kompromisser mellan flera olika krav. Genom att ha betygsatt betydelsen av de olika kraven blir det lättare att finna bästa möjliga realistiska lösning och risken minskar för en felaktig investering som inte infriar förväntningarna.
Våra duktiga projektledare hjälper dig gärna med råd och information i din beslutsprocess. Tveka inte att kontakta något av våra lokala distrikt och boka tid för fri konsultation och produktgenomgång.