Fönster från NorLux är klimatsmart

Med nya fönster från NorLux Fönster gör du en bra affär – du förbättrar husets termiska komfort, ökar inbrottssäkerheten, minskar dina energikostnader och bidrar till en minskad miljöpåverkan.

norlux-fonster-familj-lekerHus kräver ständig tillsyn och underhåll för att inte förlora i värde och för att du som bor där ska upprätthålla en god boendemiljö till en rimlig driftskostnad. Det är många saker i underhållet av huset som kräver din uppmärksamhet och alla åtgärder kräver en insats i tid, pengar och arbete.

Av allt som måste göras glömmer man ofta att ägna husets fönster en del av denna uppmärksamhet. Fönster och fönsterdörrar är viktiga inslag i ditt hus formspråk och exteriör. Ljusinsläppen som skapas genom husets fönster bidrar till och påverkar den stämning som du upplever på ett påtagligt sätt. Med fönstrens hjälp kan ett rum eller ett hus förvandlas från en bunkerlik företeelse till ett ljust och luftigt hem.

Visste du förresten att ordet fönster kommer av latinets fenestra med betydelsen; öppning i muren, fönsteröppning, glugg.

Det är fler aspekter som påverkas av dina fönsters kondition. Det största värmeläckaget i ett hus sker genom fönstren. Äldre 2 glasfönster med u-värde 3 släpper ut 10 gånger mer värmeenergi på samma yta, än en normal yttervägg med u-värde 0,3.

Fönster utgör en omfattande del av husets klimatskal. Har du energieffektiva fönster förbättras husets klimatskal vilket medför lägre energiförbrukning, lägre effektbehov för uppvärmning samt mindre drag och kallras.

Klimatsmart är lönsamt.

Oavsett om du lånar kapital för att investera i nya fönster eller du tar pengarna från något sparkonto är det intressant att överväga en investering i nya energieffektiva fönster. Genom en LCC-Kalkyl (Life Cycle Cost) kan du skapa ett beslutsunderlag för just dina förutsättningar inför ett fönsterbyte. Vi kan hjälpa dig med en kostnadsfri LCC-Kalkyl för just dina förutsättningar.

Genom att överväga resultatet av LCC-Kalkylen och övriga lönsamhetsaspekter ett fönsterbyte kan innebära får du ett bra beslutsunderlag. Nedan följer några lönsamhetsaspekter du bör överväga.

Lönsamhetsaspekt 1 – Energifördelar

Vi tänker oss att du har en normalvilla med ca 15 kvm fönsteryta, 2 enkelglas i kopplade bågar (u-värde 2,8) och att du bor i exempelvis Småland. Du har då en energiförlust ut genom dina gamla fönster på 5124 kilowatt per år. Med en kilowattkostnad på 1,1 kr så blir din årskostnad för energiförlusten genom de gamla fönstren 5636 kr.

Med energieffektiva fönster (u-värde på 1,1) är motsvarande energiförlust 2013 kilowatt med en årskostnad på 2214 kr. I kronor räknat genererar energifönstren en besparing på 302 kr i månaden jämfört med dina gamla fönster. Inte så mycket kan man tycka men räknat över några år blir det en hel del pengar.

Utifrån ett globalt perspektiv gynnar ett byte till energifönster, minskningen av CO2-utsläpp från ditt hus. Ur enskilt privatekonomiskt perspektiv minskar effekterna av ökade energipriser avsevärt om du uppgraderat din komfortzon med energieffektiva fönster. Exempel: Om kilowattpriset är 1,8 kr istället för 1,1 ökar mellanskillnaden som du minskar dina kostnader med till 467 kr/månad istället för 302 kr/månad.

Lönsamhetsaspekt 2 – Underhållsfördelar

Väljer du aluminiumklädda träfönster får du ett fönster som är motståndskraftigt mot väder och miljöpåverkan. Beräknad sk. service life för ett kvalitativt aluminiumklätt träfönster är 47 år +/- 3 år. Ett träfönster med bra impregnering och med kvalitativ ytbehandling beräknas till 40 år +/- 4 år medan ett PVC-U fönsters sk. service life endast uppgår till 24 år +/- 6 år. (Källa: Window LCA, Dr. M Asif, 2002)

Lönsamhetsaspekt 3 – Praktiska fördelar

Ett modernt vridfönster eller sidosvängt fönster vårdar du enkelt och säkert från husets insida och du har enbart 2 sidor att putsa. Ett sidohängt fönster kan vara svårare att komma åt på utsidan men med en isolerkassett i bågen är det 2 sidor att putsa i stället för det kopplade fönstrets 4 sidor.

Lönsamhetsaspekt 4 – Ventilation

Saknar du möjlighet att tillgodose ditt hus med tilluftsmöjligheter kan du, i samband med ett fönsterbyte, se till att boendeutrymmen säkerställs tilluftsventilation genom att välja spaltventiler till dina nya fönster.

Lönsamhetsaspekt 5 – Isolering

Genom fackmässigt montage och fogning av nya fönster säkerställs att fönstret blir regn- och vindtätt samt att monteringsfogen är värmeisolerande för att minska värmeförluster och skydda mot kondensbildning.

Vad kostar det att byta sina fönster?

Det beror naturligtvis på storleken och omfattningen av åtgärder på ditt hus. En normalvilla om 9 fönster (6 vridfönster, 3 fasta fönster) och 1 fönsterdörr har ca 15 kvm fönsteryta. En ungefärlig investeringskostnad med aluminiumklädda träfönster (u-värde 1,1) inklusive fönsterbyte, nya lister, foder och fönsterbleck landar, på ett objekt i denna storlek, mellan 90000 – 110000 kronor. En approximativ kalkyl av månadskostnaden under 8 år för att finansiera bytet av fönster enligt investeringsexemplet ovan följer enligt nedan:

Annuitetslån 5,9 % fast ränta
Lånebelopp: 100000 kr
Antal betalningstillfällen: 95
Månadskostnad: 1350 kr
Faktisk månadskostnad: 1350-416 (minskad kostnad för energiförlust)= 934 kr (skatteavdrag för ränta ej medräknat)
För en normalvilla handlar det om lite drygt 900 kr i månaden för nya energieffektiva fönster med fackmannamässigt montage och listningsarbeten.

Miljö, estetik och trovärdigt genomförande

Våra lokala distrikt tar ansvar hela vägen då vi byter dina fönster.

Vår målsättning är att i alla lägen leva upp till de förväntningar våra kunder har på våra produkter och det montage våra samarbetspartners levererar. Därigenom vill vi skapa förtroende för hela vårt åtagande från behovsanalys till färdig lösning. Det ska vara tryggt att köpa våra fönster och att anlita våra lokala samarbetspartners.

Basen i vårt produktsortiment utgörs av svenska och norska fönster och dörrar av bästa kvalitet. Fönster och dörrar konstruerade för att passa vårt nordiska klimat. Produkterna måttanpassas och monteras av erfarna fönstermontörer som lägger stor vikt vid professionellt och gediget hantverk i utförandet.

Att anlita Norlux Fönster ska innebära trygghet och mervärde för de som väljer oss. Ett fönsterbyte är en stor investering och där vill vi vara det kloka valet och hjälpa dig som kund att bli en del av energilösningen med våra monterade prestandafönster.