Testa U-värdet på dina fönster

Hur bra är U värdet på dina fönster?

Med stearinljus testet får du svar

testa dina isolerglas

3-glasfönster utan emissionsskikt. De tre lågparen i reflektionen har samma färg.

Är du osäker på vilken typ av glas du har i dina fönster kan du med ett enkelt test fastställa om du har 2-glas eller 3-glas energifönster. Tänd ett stearinljus och håll det mot glaset, helst ska det vara mörkt ute så ser du speglingen av lågan i fönstrets olika glasskikt. Har du 2-glas kommer du att se fyra lågor reflekteras i fönstret. Varje glasyta reflekterar nämligen en bild av lågan. Visar en av spegelbilderna en annan färg på lågan är det troligt att du har ett energiskikt på det glaset. U-värdet på ditt fönster är då runt 1,8 W/kvm2 K. Har alla lågorna samma färg har du inget energiskikt och u-värdet ligger då runt 2,8. Har du 3-glas kommer du att se speglingen av 6 lågor. Har en av lågorna avvikande färg är det troligt att glaset har energiskikt och u-värde runt 1,5.Har du ett modernt 3-glas fönster kommer du att se två lågor med avvikande färg och u-värdet är då 1,1 eller lägre. En 3-glasruta utan energibeläggning har u-värde runt 1,9.

Vilket u-värde har du på dina fönster? Tänd ett ljus, testa och se.