Testa U-värdet på dina fönster

Hur bra är U värdet på dina fönster?

Med stearinljus testet får du svar

testa U-värdet

3-glasfönster utan emissionsskikt. De tre lågparen i reflektionen har samma färg.

Är du osäker på vilken typ av glas du har i dina fönster kan du på ett enkelt sätt testa U-värdet. Du ser då även om du har 2-glas eller 3-glas energifönster. Tänd ett stearinljus och håll det mot glaset, helst ska det vara mörkt ute så ser du speglingen av lågan i fönstrets olika glasskikt. Har du 2-glas kommer du att se fyra lågor reflekteras i fönstret. Varje glasyta reflekterar nämligen en bild av lågan. Visar en av spegelbilderna en annan färg på lågan är det troligt att du har ett energiskikt på det glaset. U-värdet på ditt fönster är då runt 1,8 W/m2K. Har alla lågorna samma färg har du inget energiskikt och u-värdet ligger då runt 2,8. Har du 3-glas kommer du att se speglingen av 6 lågor. Har en av lågorna avvikande färg är det troligt att glaset har energiskikt och u-värde runt 1,5. Har du ett modernt 3-glas fönster kommer du att se två lågor med avvikande färg och u-värdet är då 1,1 eller lägre. En 3-glasruta utan energibeläggning har u-värde runt 1,9.

Vilket u-värde har du på dina fönster? Tänd ett ljus, testa och se.

U-värdet på våra fönsterprodukter

Våra öppningsbara fönster har som standard U-värde 0,9 W/m2K. Gäller även för helglasade fönsterdörrar. Fasta fönster 0,7. U-värdet är angivet på hela konstruktionen för referensmåttet 1230 mm x 1480 mm. Enligt EN ISO 1077-1 och 2.

Vi kan även erbjuda glasalternativ och konstruktionsalternativ som medger U-värden ner till 0,7 W/m2K på öppningsbara fönster och 0,6 W/m2K på fasta enheter.

Klicka på länken nedan för att erhålla mer information om våra produktplattformar och glasalternativ.

Fakta och specifikationer om våra fönster

Läs mer om fönster generellt