Ställ krav på dina fönster

Fönsterkvalitet lönar sig

Utgångspunkten är att kvalitet alltid lönar sig i längden. En investering i nya fönster och dörrar är i många sammanhang en stor affär för den enskilde husägaren. Därför är det viktigt att ställa rätt krav på såväl produkterna som montaget.

NorLux Fönster rekommenderar dig som funderar på att byta till nya fönster att överväga följande 7 aspekter innan du väljer produkt och leverantör:

  • Är fönstret regn- och lufttätt? – Ta alltid reda på om produkten är testad för regngenomslag och vilket testvärde som uppnåtts. Detta är extra viktigt om din fastighet och fönstrets placering i vägg är exponerat för vädrets makter.
  • Har fönstret ett bra u-värde? – Ju lägre u-värde desto mindre energiförluster genom fönstret. Genom låga energiförluster minskar CO2 utsläppen och din kostnad för uppvärmning samt gör dig mindre känslig för energiprisökningar.
  • Hur lång är fönstrets underhållslivslängd? – Ta alltid reda på produktens hållbarhet och efter hur lång tid du kan förvänta dig omfattande livstidsförlängande underhållsinsatser. Ta även reda på vad dessa insatser består av.
  • Hur monteras fönstret? – Ett fackmannamässigt montage är avgörande för att bibehålla ett fönsters eller en dörrs funktion över tiden. Ett slarvigt monterat fönster tillgodoser inte heller behoven av regntät sättning och isolation mellan karm och vägg. Montaget påverkar även fönstrets inbrottssäkerhet. Genom att klossa fönstret på rätt sätt vid montaget försvåras intrångsförsök.
  • Är fönstret vackert? – Hur fel ser inte hela fastigheten ut om fel typ av fönster monterats i fasaden. Fönster och dörrar ger huset en själ och ett uttryck. Fel typ och färg på fönster kan avsevärt sänka intrycket av fastigheten.
  • Är fönstret inbrottssäkert? – Gör det svårt för tjuven – välj inbrottssäkra produkter. Se till att ha lås på fönsterdörrar som monteras i markplanet och att spanjoletten har hakregel. Välj med fördel laminerat glas i bottenplan eller där fönster är åtkomliga från platta tak.

Tänk alltid långsiktigt inför ett byte av fönster. Kvalitet lönar sig i längden och består av såväl bra produkter och korrekt utfört montage.