Solavskärmning

Lite paradoxalt är det lika viktigt att kunna avskärma besvärande ljus som att få in tillräckligt med dagsljus. De besvärande soltimmarna i vårt land är relativt få jämfört med den tid på året då dagsljuset är en bristvara. Därför bör solskydd utformas så att inte dagsljuset begränsas under den mörka tiden. Det är här viktigt att inte förväxla solskydd och bländskydd. Ett bra solskydd fungerar inte alltid som ett bra bländskydd och vise versa.

Solskyddet får bäst effekt om det placeras så långt ut i fönstret som möjligt. En fast lösning kan vara takutsprång, skärmtak eller lameller. En flexibel lösning av solskydd uppnås med utvändiga solskyddsgardiner, persienner, fönsterluckor och markiser. Persienner mellan glasen (kopplade bågar) är mindre effektivt än utvändig avskärmning men effektivare än invändigt placerade persienner.

Solskyddsglas

Solskyddsglas är numera ett bra alternativ då de släpper igenom nästan lika mycket ljus som ett klarglas men reducerar upp till 60 % av solvärmeinstrålningen. I de fall solvärmen skall användas som sekundärt värmetillskott är mekaniskt solskydd att föredra.

Fördelar med bra solskydd

Att använda effektiva solskydd kan innebära:
Lägre investeringskostnader för kyl- och ventilationsanläggningar
Lägre driftkostnader
Minskat elberoende
Minskad användning av kylmedium
Bättre inomhusmiljö (då det inte finns någon direkt solinstrålning, mindre reflexer)