Vägledning vid val av skyddsklass

Glas klassificeras i tre skyddsklasser. Klass P1A-P5A mot vandalism, klass P6B-P8B mot inbrott och klass BR1-BR7 mot beskjutning.

Skyddsområde Skyddsklass
Vandalism P1A – P5A
Smash and grab P4A – P7B
Intrång Religiösa verksamheter P6B – P8B
Mediaföretag P6B – P8B
Luftfartsföretag P7B – P8B
Internationella verksamheter P7B – P8B
Politiska organisationer P2A – BR7
Ambassader P2A – BR7
Inbrott Dörrar och fönster P5A – P6B
Avsides liggande hus P2A – P6B
Exklusiva hus, fritidshus P5A – P6B
Lagerbyggnader P6B
Fotoaffärer P6B
Audio- och videobutiker P6B
Apotek P7B
Datacentraler P7B
Antikvitetsaffärer P6B – P8B
Museer P6B – P8B
Konstgallerier P6B – P8B
Guldsmeder och körsnärer P6B – P8B
Kraftstationer P6B – P8B
Flykt/rymning Psykiatriska institutioner P6B – P8B
Fängelser P6B – P8B
Beskjutning BR1 – BR7 SG1 – SG2
Skyddsklasser som NorLux kan erbjuda:
P2A Vandalism
P4A Vandalism/Smash and grab
P5A Vandalism/Smash and grab/Inbrott
P8B Intrång
Valbara konstruktioner:
Skyddsklassat glas fungerar konstruktionsmässigt främst på fasta fönster m h t glasens relativt höga vikt. Ska skyddsglas tillämpas på öppningsbara fönster ska alltid kontroll göras gentemot produktion om aktuell storlek fungerar med valt glas och skyddsklass.
Exempel:
Max storlek för TG med P8B m/Lam Energi VKS/Ar Konstruktion 23+16G+ES8,76 är M11xM11.
Max storlek för TG med Säkerhetsglas P5A m/Härdat Energi (LE)/Energi (LE) VKS/Ar Konstruktion 10,28+14G+#E4+14G+E6 är M13xM13.
P5A är lägsta skyddsklassnivån för inbrott.