Varför investera i energieffektiva fönster?

Oavsett om du lånar kapital för att investera i nya fönster eller du tar pengarna från något sparkonto är det intressant att överväga en investering i nya energieffektiva fönster. Genom en LCC-Kalkyl (Life Cycle Cost) kan du skapa ett beslutsunderlag för just dina förutsättningar inför ett fönsterbyte. Kontaktar du ditt lokala NorLux distrikt kan de hjälpa dig med att ta fram en LCC-Kalkyl för just ditt hus.

Energifördelar
Vi tänker oss att du har en normalvilla (Uppsalatrakten) med ca 15 kvm fönsteryta, 2 enkelglas i kopplade bågar (u-värde 2,8) och har en inomhustemperatur på 20 grader. Du har då en energiförlust ut genom dina gamla fönster på 5260 kWh/år. Med en kilowattkostnad på 1,2 kr så blir din årskostnad för energiförlusten genom de gamla fönstren 6312 kr.

Med energieffektiva fönster (u-värde på 1,1) är motsvarande energiförlust 2066 kWh med en årskostnad på 2479 kr. I kronor räknat genererar energifönstren en besparing på 319 kr i månaden jämfört med de gamla fönstren. Inte så mycket kan man tycka men räknat över några år blir det en hel del pengar.

Utifrån ett globalt perspektiv gynnar ett byte till energifönster, en minskning av hustets CO2-utsläpp. Ur ett enskilt privatekonomiskt perspektiv minskar effekterna av ökade energipriser avsevärt om huset har uppgraderat sin komfortzon till energieffektiva fönster. Exempel: Om kilowattpriset är 1,8 kr istället för 1,2 ökar mellanskillnaden som du minskar dina kostnader med till 447 kr/månad istället för 319 kr/månad.

Underhållsfördelar
Väljer du aluminiumklädda träfönster får du ett fönster som är motståndskraftigt mot väder och miljöpåverkan. Beräknad underhållscykel för ett kvalitativt aluminiumklätt träfönster är 47 år +/- 3 år. Ett träfönster med bra impregnering och med kvalitativ ytbehandling har en underhållscykel på 40 år +/- 4 år.

Praktiska fördelar
Ett modernt vridfönster eller sidosvängt fönster vårdar du enkelt från hustes insida och du har enbart 2 sidor att putsa. Ett sidohängt fönster kan vara svårare att komma åt på utsidan men med en isolerkassett i bågen är det 2 sidor att putsa i stället för det kopplade fönstrets 4 sidor.

Ventilationsaspekter
Har du självdrag eller mekanisk frånluft och saknar möjlighet att tillgodose ditt hus med tilluftsmöjligheter kan du, i samband med ett fönsterbyte, se till att boendeutrymmen säkerställs tilluftsventilation genom att välja spaltventiler till dina nya fönster.

Isolering
Genom fackmässigt montage och fogning av nya fönster säkerställs att fönstret blir regn- och vindtätt samt att monteringsfogen är värmeisolerande för att minska värmeförluster och skydda mot kondensbildning.

Livstidscykelkostnad för en fönsterinvestering
En normalvilla om 9 fönster (6 vridfönster, 3 fasta fönster) och 1 fönsterdörr har ca 15 kvm fönsteryta. En ungefärlig investeringskostnad med aluminiumklädda träfönster inklusive fönsterbyte, nya lister, foder och fönsterbleck landar, på ett objekt i denna storlek, mellan 90000 – 110000 kronor. Genom att upprätta en LCC-kalkyl (Life Cycle Cost) erhålls ett beslutsunderlag som underlättar inför ett investeringsbeslut om byte av fönster.

Exempel på LCC-kalkyl

Kalkylförutsättningar    Befintlig lösning
(kopplade enkelglas u-värde 2.8)    Investering
(energifönster u-värde 1.1)
Årlig inflation    2 %    Årlig UH-kost (tätlister etc.)    1000 kr    Nya fönster inklusive montage, lister och plåt    100 000 kr
Kalkylränta:    6 %    Periodisk uh-kost (målning, lagning etc.)    10 000 kr/10:e år
Årlig energiprisutveckling    4 %
Gradtimmar    122
Kalkylperiod    30 år
Kilowattpris    1,10 kr

LCC-kalkyl    Befintlig lösning    Ny lösning
Investringskostnad    0 kr    100 000 kr
Energiförbrukning kWh/år    5124    2013
Energikostnad/år    5636    2214
Nom. Totaltkostnad 30 år:    440 174 kr    256 372 kr
Nom. Totaltkostnad 20 år:    240 368 kr    185 128 kr
Nom. Totaltkostnad 10 år:    102 261 kr    136 267 kr
Nom. Nuvärdeskostnad 30 år:    309 953 kr    211 256 kr
Nom. Nuvärdeskostnad 20 år:    191 099 kr    168 453 kr
Nom. Nuvärdeskostnad 10 år:    91 031 kr    132 669 kr
Analys av kalkylexemplet

En grov analys av resultatet ovan visar att investeringen i nya fönster väl betalt sig under angiven kalkylperiod. Efter ca 18 år uppnås ”breake even”. Då är nuvärdeskostnaden för den nya lösningen lika stor som för befintlig lösning. Det kan tyckas som en lång tid men betänk att investeringen med energieffektiva fönster är mindre känslig för en högre kostnadsutveckling av energipriset än för vad som här kalkylerats (4 % årlig). Med bara en procents högre årlig energiprisutveckling (5 % i stället för kalkylerade 4 %) uppnås ”breake even” efter ca 15 år.

Finansiering av nya fönster
En approximativ kalkyl av månadskostnaden under 8 år för att finansiera bytet av fönster enligt investeringsexemplet ovan:

Annuitetslån 5,9 % fast ränta

Lånebelopp: 100000 kr

Antal betalningstillfällen: 95

Månadskostnad: 1476 kr

Faktisk månadskostnad: 1476-466 (minskad kostnad för energiförlust)= 1010 kr (skatteavdrag för ränta ej medräknat)