Aluminiumklädda träfönster är bra för miljön

Idag finns fönster i flera olika material att välja mellan. För fönster till småhus är trä ännu det vanligaste materialet. Andelen aluminiumklädda träfönster ökar dock i efterfrågan eftersom aluminiumet på grund av dess goda väderskyddande egenskaper. Andelen träfönster/aluminiumbeklädda träfönster utgör ca. 90 % av marknadsandelen. Rena aluminiumfönster och plastfönster har sammanlagt övriga 10 % av marknadsandelen.

Fönster av trä har i vårt land en lång tradition. Träslaget är oftast furu men även ek och teak förekommer som massivt eller som ytskikt på furu.

Under 70-talet och tidiga 80-talet fanns det en hel del träfönster på marknaden med bristande kvalitet. Detta har medfört att träets beständighet ifrågasatts och andra material uppmärksammats som alternativ. Trä är dock till skillnad från exempelvis plastfönster en förnyelsebar råvara som ingår naturligt i kretsloppet. Varje kubikmeter växande trä absorberar ett ton koldioxid från atmosfären.

Träfönster med bra konstruktion och virkeskvalitet som fått rätt ytbehandling och monterats fackmannamässigt kan med bra underhåll hålla i flera hundra år.

Aluminiumbeklädnad ökar underhållslivslängden

aluminiumklädda träfönsterGenom att klä träfönster med aluminium får man ett tåligt yttre ytskikt som kräver minimalt med underhåll. Aluminiumet kläs utanpå träfönstret med en luftspalt mellan profilen och karmens trä för att säkerställa luftväxlingen. Den här typen av fönster har nu funnits på marknaden i mer än 40 år och ännu ser man inga problem eller skador m h t konstruktionen. Underhållsmässigt har aluminiumklädda träfönster fördelen av att de inte kräver periodiskt målningsunderhåll. De är att lätta att vårda och den pulverlackerade ytan kan enkelt fräschas upp med vax.

Aluminium är en ändlig råvara och energikrävande att tillverka. Andelen aluminium är dock relativt liten i denna konstruktionslösning. Underhållsfördelarna och livslängden med aluminiumklädda träfönster överbryggar denna nackdel på så vis att inte lika många fönster behöver omsättas över tiden och att kostnaderna och miljöbelastningen för underhåll minskar.

Läs mer om fönster