Fönster leder in dagsljuset i våra kontor och bostäder

För lite ljus gör oss trötta

Mängden dagsljus är betydelsefullt för vårt välbefinnande. Får vi för lite ljus kan vi bli nedstämda eller deprimerade. Men det är inte enbart mängden ljus som påverkar oss utan även ljusets kvalitet är betydelsefullt för vårt seende och vår trivsel. Husets fönster spelar här en viktig roll för att skapa välbefinnande och trivsel i vår boendemiljö. En annan aspekt av fönstrens roll är den utsikt de skapar mot omgivningen, natur och vegetation.

Det dagsljus vi får in i våra hem påverkas av antalet fönster, storleken på fönstren, omgivningen runt huset samt väderstrecken för fönstrens placering. Men även fönstrets utformning, karm-, båg- och posttjocklek samt fönstrets placering i vägg och smygens utformning spelar roll för mängden ljus som släpps in.

Fönsterglasets påverkan på dagsljuset

Ett värde för att mäta den infallande ljusmängden genom fönsterglaset benämns dagsljustransmittans. Ljusmängden påverkas av antalet glas, deras tjocklek, glasets beskaffenhet, glasets färg och toning. I ett 3-glasfönster med klara glas är dagsljustransmittansen 75 %. Med isolerglas och två lågemissionsskikt är den 65 %. Lägsta rekommenderade nivå i bostäder är 63 %.

Fönstrets utformning påverkar ljuskvalitén

Övergången mellan fönstrets dagsljus och rummets ljus är en viktig aspekt som ibland glöms bort. Ögat är känsligt för skarpa övergångar mellan ljus och mörker. För att undvika allt för stora kontraster med risk för bländning är det viktigt att nyansera övergången. Profilerade karmar, bågar och spröjs hjälper till att bryta upp och nyansera det infallande ljuset till skillnad från släta, kantiga former som ger en skarpare övergång mellan dagsljus och rumsljus. Mörka snickerier ökar kontrasten och absorberar ljus. Hög glans på ytbehandlingen reflekterar mer ljus än en mattare färg.

Minska risken för bländning

Allt för stora ljushetskontraster i synfältet kan skapa obehaglig bländning. Bländningsrisken kan dock förebyggas genom att skapa en gradvis ljusövergång med profilerade fönster och vinklad smyg. Ljusa väggar runt fönstren bidrar även till att minska kontrasten liksom spröjs som bryter upp ljusinsläppet. Gardiner, persienner och markiser fungerar som solskydd och mildrar ljusövergången. Kan man skapa ljusöppningar från flera håll i rummet skapas ett behagligt och naturligt ljus och risken för bländning minskar.