NorLux Fönster återförsäljare

Är du av det rätta virket?

Precis som våra produkter.

NorLux Fönster expanderar och söker nya återförsäljare.

Vår samarbetspartner är ett lokalt förankrat byggföretag med gott renommé som sätter en ära i yrkesstolthet, utför arbetet fackmässigt och fullföljer sina kundåtaganden.

Du får en signifikant och komplett produktgrossist som tillhandahåller säljstödsystem för kvalitativa lösningar samt fönster-, dörrprodukter och tillbehör av marknadens bästa kvalitet.

Tillsammans gör vi det möjligt för dig att erbjuda villa- och fastighetsägare komplett installation av kvalitativa och estetiskt tilltalande fönster och dörrar med rätt u-värden för rätt behov. Fackmässigt utfört med professionellt bemötande och mervärde i lösningarna.

Du förvaltar och utvecklar varumärket NorLux Fönster i din egna region och du äger själv dina kunder. Samarbetet är på ömsesidiga villkor. Ingen instegskostnad, ingen franchise, inget agentavtal och inga dolda marknadsavgifter.

Ledord: Transparens, noggrannhet, struktur, affärsetik, kundfokus och fackmässighet.