Product Specification

Teknisk beskrivning:
Teknisk beskrivning:Inåtgående passiv fönster med en användarvänlig låsmekanism. Med ett handtag hanterar du alla sju låspunkterna, och öppnar fönstret lika lätt till vädringsläge som till putsläge. Funktion: Inåtgående Kipp-Dreh fönster Vikt Max: 80 kg Beklädnad: Trä eller Trä/Aluminium Karmdjup: 92 mm (Trä), 100 mm (Trä/Aluminium) Säkerhet: Secured by design Utrymningsväg: Ja Putsningsbart från insidan: Ja Regntäthet: Klass 9A enligt EN 12209 Impregnering: Protim P-vac Hängningsbeslag: Nordan Stängningsbeslag: Nordan Persienn: Tillval Spaltventil: Ja
Mått:
Mått:Bredd Min: 450/488 mm Max: 988 mm Höjd Min: 488 mm Max: 2088 m
Glas:
Glas:Standardglas: LE VKS/Ar 4E+12G+4+12G+E4, Energiklass för hela fönstret på referensmåttet 1230 mm x 1480 mm 1,0 W/m2K, Ljudreduktion Rw 32 dB
Brand: